Hogs Back

Likt många bryggerier och den allmänna kunskapen om öl så är det en produkt som gärna bryggs bäst lokalt, för att gynna konsumenterna, den lokala gemenskapen och miljön. Men Hogs Back har tagit steget längre och odlar, skördar, torkar och paketerar sin egna humle som används i ölen. En blandning av traditionella och moderna bryggtekniker och ett bryggeri som värnar om både sitt lokala samhälle och miljön.