La Calavera

La Calavera är ett experimentellt hantverksbryggeri trots att de både i sin begynnelse och nuvarande status producerar traditionellt fermenterade öl. Men med detta så är deras status i ölvärlden mest baserad på deras mer äventyrliga, och framförallt, fatlagrade öl. 

Specialisering på fatlagrad öl, oavsett om den är mörk, vild eller sur, har lett till ett konstant utforskande och lärande. Det är öl i små upplagor av väldigt hög kvalitet.