Lietuviskas Midus

Mjöd är den äldsta alkoholhaltiga drycken som registrerats i människans historia. Det finns även forskning som tyder på att det kan han uppstått naturligt när bikupor, bakterier och regnvatten blandats – så därav kan även förhistoriska människor ha druckit mjöd utan att själva ha tillverkat det.

Lietviskas midus har sedan 1959 fört traditionen vidare och huserar till och med ett mjödmuseum. En fantastisk mjöd som gärna kan kombineras med en bit ost!